ข้อมูลการใช้สติกเกอร์รวมผู้ใช้ line โดยไม่มีข้อตกลง

line

เมื่อรายงานการใช้สติกเกอร์รายวันไปยังผู้สร้างที่ลงทะเบียนสติกเกอร์ รายงานจะรวมการใช้งานโดยผู้ใช้ line ที่ไม่ได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการตั้งค่าแอพ Messenger

Creator สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานสติกเกอร์ของตนได้โดยผู้ใช้ line บางคน

รายงานการใช้สติกเกอร์รายวัน ผู้สร้างที่ลงทะเบียนสติกเกอร์สามารถดูได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีข้อมูลที่ระบุผู้ใช้เฉพาะเจาะจงโดยตรง

รายงานการใช้งานที่ระบุจำนวนสติกเกอร์ที่ส่งและรับยังคงออกให้กับครีเอเตอร์ แม้ว่าจะมีสติกเกอร์เพียงชิ้นเดียวก็ตาม ดังนั้นจึงพบว่าเมื่อผู้ใช้สติกเกอร์มีน้อย บางครั้งผู้สร้างที่ลงทะเบียนอาจสังเกตเห็นการใช้สติกเกอร์ของผู้ใช้ line บางรายได้:

  • หากผู้สร้างที่ลงทะเบียนรู้จักผู้ใช้ที่ส่งและรับสติกเกอร์
  • หากผู้ใช้ที่ส่ง/รับสติกเกอร์สามารถประเมินตามรายงานได้

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถพบได้ในรายงานการใช้งาน

  • วันที่ใช้สติกเกอร์แต่ละอัน (*)
  • จำนวนการส่งและรับของแต่ละสติกเกอร์ (*)
  • จำนวนผู้ส่งและผู้รับสำหรับแต่ละสติกเกอร์ (*)
  • ข้อมูลประเทศที่ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งและผู้รับ

(*) รายงานการใช้งานแสดงให้เห็นว่ามีการส่งและรับสติกเกอร์แต่ละชุดในชุดกี่ชุด

– 18 สิงหาคม 2014: ฉบับที่ 1 และ 2 เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัวฟังก์ชันการรายงาน

– 13 พฤษภาคม 2565: หลังจากการสอบสวนภายใน พบประเด็นที่ 1 และ 2 รายงานที่เกี่ยวข้องหยุดเป็นมาตรการชั่วคราว

– 27 พฤษภาคม 2565 : ประกาศเกี่ยวกับทั้งสองประเด็น

ประกาศอัพเดทรายงานความโปร่งใสของ line (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

line Corporation ได้อัพเดท “line Transparency Report” แล้ววันนี้ ส่วน “คำขอเปิดเผย/ลบข้อมูลผู้ใช้จากการบังคับใช้กฎหมาย” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคำขอข้อมูลผู้ใช้ line Corporation และกลุ่มบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ที่ได้รับจากการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนจำนวนคดีที่เราเปิดเผย

ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 line Transparency Report ได้รับการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่รายงานกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เราได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกให้เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขคดีอาญา เราไม่ร่วมมือกับกิจกรรมของรัฐบาลฝ่ายเดียวในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล