อินเตอร์เน็ต

วิวัฒนาการการใช้แอพ line บน IPAD

Posted on:

ผู้ใช้ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่ได้รับการติดต่อเป็นรายบุคคล: ·หากกรณีไม่ปรากฏในบันทึกการตรวจสอบของเรา ไม่ว่าจะเพราะสถานะมิตรภาพหรือสถานะที่ถูกบล็อกมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาข้างต้น การตั้งค่าสาธารณะวันเกิดก็เปลี่ยนไปในช่วงเวลาสั้นๆ หรือเหตุผลอื่นๆ เราพบปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ที่ใช้ iPad เครื่องเดียวในการเข้าสู่ระบบบัญชี line หลายบัญชี เมื่อสลับระหว่างบัญชี ข้อมูลบางส่วนจากผู้ใช้ที่ออกจากระบบก่อนหน้านี้สามารถเห็นได้ในบัญชีที่เข้าสู่ระบบใหม่ ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชัน 12.11.0 ของแอป […]

อินเตอร์เน็ต

ข้อมูลการใช้สติกเกอร์รวมผู้ใช้ line โดยไม่มีข้อตกลง

Posted on:

เมื่อรายงานการใช้สติกเกอร์รายวันไปยังผู้สร้างที่ลงทะเบียนสติกเกอร์ รายงานจะรวมการใช้งานโดยผู้ใช้ line ที่ไม่ได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการตั้งค่าแอพ Messenger Creator สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานสติกเกอร์ของตนได้โดยผู้ใช้ line บางคน รายงานการใช้สติกเกอร์รายวัน ผู้สร้างที่ลงทะเบียนสติกเกอร์สามารถดูได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีข้อมูลที่ระบุผู้ใช้เฉพาะเจาะจงโดยตรง รายงานการใช้งานที่ระบุจำนวนสติกเกอร์ที่ส่งและรับยังคงออกให้กับครีเอเตอร์ แม้ว่าจะมีสติกเกอร์เพียงชิ้นเดียวก็ตาม […]