เกมกีฬา

WoW Fan แชร์แผนภูมิเปรียบเทียบความยาวของ patch ในประวัติศาสตร์

Posted on:

เมื่อ Dragonflight Pre-Patch ใกล้เข้ามา แฟน ๆ คนหนึ่งของ World of Warcraft ได้สร้างแผนภูมิเปรียบเทียบความยาวของส่วนขยายแต่ละรายการ แผนภูมิแสดงระยะเวลาเป็นวันของ Pre-Patch แต่ละรายการ ส่วนขยาย […]